01.10.2012 – ADANA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NDA ÇALIŞAN ÜYEMİZ ABDURRAHİM ERDEM’İN SAĞLIK DURUMUNDAN DOLAYI GÖREV YERİNİN DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİNE DAİR YARGI KARARI

237

Adana Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Emlak Müdürlüğü’nde çalışan üyemiz Abdurrahim ERDEM’in Aladağ İlçesi Mal Müdürlüğü’ne aynı görevle atanmasına ilişkin Adana Valiliği Defterdarlık Personel Müdürlüğü’nün 29.07.2011 tarih ve 2185 sayılı işleminin, sendika yönetim kurulu üyesi olduğu sebebi belirtilmeden işyerinin değiştirilemeyeceğine dair açılan dava lehte sonuçlanmıştır.