15-16 HAZİRAN DİRENİŞİNİN IŞIĞINDA SENDİKAL YASAKLARI AŞACAĞIZ!

260

42 Yıl önce de bugünkü gibi emekçilere saldıran sermaye, 15-16 Haziran’da DİSK’in şanlı direnişi ile geri püskürtülmüştür.
15-16 Haziran 1970’te Türkiye İşçi Sınıfı, DİSK’in çağrısı ile sendikal yok oluşu getiren 274 Sayılı Sendikalar Kanununa karşı tarihinin en büyük direnişini hayata geçirdi. Emekçilerin bu kararlı mücadelesi sistemi derinden sarstı. 1971 Muhtırası ile saldırıya geçen sermaye, büyüyen sınıf mücadelesini geriletemedi. Sonrasında 24 Ocak Kararlarını hayata geçirmek için 1980 faşist darbesini hayata geçirdiler. Başta DİSK, TÖB-DER gibi emekten yana örgütlenmeler olmak üzere tüm ilerici yapılar kapatıldı. DİSK ancak 1992 yılında tekrar açılabildi. Sistemin DİSK’in 42 yıl önceki çağrısına neden olan emeğe ve sınıf mücadelesine karşı saldırılar bugün daha da yoğun yaşanmaktadır.
Devlet güdümlü sendikaların dışındaki sendikalara üye olmadaki baskı, tehdit, şantaj ve korku imparatorluğunun hakim kılınmaya çalışıldığı, kendinden olmayanı suçlu ilan eden bir iktidar ile karşıya karşıyayız.
Grevlerin yasaklandığı, kamu çalışanlarına grevsiz bir toplu sözleşmenin, esnek, kuralsız, performans esaslı çalışma modelinin dayatıldığı, iş güvencesinin ve kıdem tazminatlarının gasp edilmeğe çalışıldığı bir süreci yaşamaktayız.
12 Eylül karabasanı sonrası, 1989 bahar eylemleri ve 1990’lı yıllarda yeniden örgütlenmeye başlayan kamu emekçilerinin mücadelesi sermaye diktatörlüğünün temsilcilerinin her türlü zulmüne karşı boyun eğmeden bugünlere gelmiştir. Sermaye diktatörlüğünün son temsilcisi olan AKP’nin zulmüne de boyun eğmeyecektir.
Bu süreçte önümüzdeki en önemli görev; 15-16 Haziran ruhuyla en geniş emek cephesini örgütleyerek, birleşik emek mücadelesini yükseltmektir.

YAŞASIN 15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ!
YASASIN EMEKÇİLERİN BİRLEŞİK MÜCADELESİ!

BES
MERKEZ YÖNETİM KURULU