GÖZALTINA ALINAN ÜYELERİMİZ SERBEST BIRAKILSIN!

237

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!
İstanbul 1 Nolu Şube Üyemiz ve Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezi İşyeri Temsilcimiz Zeynep ÇİÇEK AYRILMAZ ve İstanbul 2 Nolu Şube Üyemiz Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi çalışanı Fatih YILMAZ dün sabah saatlerinde gözaltına alınmışlardır.
Konfederasyonumuz KESK ve Sendikamız BES kurulduğu günden beri çok yoğun baskılarla, sürgünlerle, işten atmalarla, idari ve adli soruşturmalarla karşı karşıya kalmıştır.
Bunun en son örneği, 22 Mayıs 2012 tarihinde yaşandı. İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan BES İstanbul 1 Nolu Şube Üyemiz Zeynep ÇİÇEK AYRILMAZ ve İstanbul 2 Nolu Şube Üyemiz Fatih Sosyal Güvenlik Müdürlüğü çalışanı Fatih YILMAZ sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alınmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülmüşlerdir.
Çalıştıkları işyerine gelen kolluk güçleri tarafından işyerinde saatler süren arama yapılmış, kurum bilgisayarlarında yer alan ve kurum dışına açıklanması gizli olan bilgilerin kopyaları alınmıştır.
Konfederasyonumuza ve sendika üye ve yöneticilerine, demokrat kurumlara yönelik geliştirilen baskı, gözaltı ve tutuklamalar hiçbir demokratik ve hukuki ölçüye sığmamaktadır. Bu tür uygulamalar, temel insan haklarından olan örgütlenme ve ifade özgürlüğünün ihlalidir.
5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun yürürlüğe girdiği 2006 yılından bu yana, SGK’da uygulanan ve dayanışmayı ortadan kaldırarak emekçileri birbiriyle yarıştıran Performans Esaslı Yönetim modeli, turnike, kamera vb. uygulamalar, sürekli hale getirilen geçici görevlendirmeler, siyasi kadrolaşma gibi birçok olumsuz uygulama; SGK emekçilerinin hem çalışma yaşamını, hem de gündelik yaşamını çekilmez hale getirdi.
İnsanca yaşam ve çalışma koşullarından giderek uzaklaştırılan, Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına dair hükümleri de içeren 6111 sayılı Torba Yasayla çalışma koşulları daha da ağırlaştırılan, cezalandırılan, sürgüne gönderilen, yaptıkları fazla mesailerinin karşılığını bile doğru dürüst alamayan, işe giriş-çıkışları turnikelerle, iş başındaki çalışmaları kameralarla denetlenen, haksız ve hukuka aykırı muamelelere maruz bırakılan, iş yoğunluğundan kaynaklı birçok rahatsızlığın çığ gibi arttığı kurumumuzun sorunlarının çözümü yerine, sorun; sendika üyelerimizin gözaltına alınması, sendikamızın sorunlar karşısında sessiz kalması ve susturulması ile yok sayılmak istenmektedir.
Çalışanların her geçen gün artan sorunlarını çözmek yerine sendika üyelerimize yönelik baskı ve sindirme politikalarıyla aslında çalışanların tepkisinin önüne geçmek, esasında sorunların üstünü örtmektir.
Bu gerçekleri görerek, bu tür uygulamaları boşa çıkarmak ve sorunlarımıza sahip çıkmak için tüm çalışanlar olarak güçlerimizi birleştirelim, sessiz kalmayalım.
Bu keyfi ve hukuksuz uygulama ile gözaltına alınan üyelerimiz Zeynep ÇİÇEK AYRILMAZ ve Fatih YILMAZ derhal serbest bırakılmalıdır.
BES
MERKEZ YÖNETİM KURULU

BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ !
EMEKÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ !