09.05.2012 – MİLLİ EMLAK VE MUHASEBE DENETMENLERİNİN HAK KAYIPLARINA İLİŞKİN AİHM’NE DAVA AÇTIK

270

Bilindiği gibi 659 Kanun Hükmünde Kararname ile Milli Emlak Denetmeni ve Muhasebe Denetmeni kadroları Defterdarlık Uzmanı kadrosuna dönüştürülmüş ve tenzil-i rütbeye uğratılmışlardır. Unvan, yetki, görev ve sorumluluklarına dair pek çok değişiklik yapılmış, taşra kadrosu sayılmış ve Müfettiş yapılan Vergi Denetmeni emsallerine oranla hak kaybına sebep olunmuştu.