Korkmadık Korkmuyoruz, Susmadık Susmayacağız, Baskılar Bizi Yıldıramaz!

310
[kck]a href=’http://www.kesk.org.tr/content/korkmad%C4%B1k-korkmuyoruz-susmad%C4%B1k-susmayaca%C4%9F%C4%B1z-bask%C4%B1lar-bizi-y%C4%B1ld%C4%B1ramaz’ target=’_self’Korkmadık Korkmuyoruz, Susmadık Susmayacağız, Baskılar Bizi Yıldıramaz!