MALİYE EMEKÇİLERİ EYLEMDE!

213

Sendikamız tarafından yıllardır sürdürülmekte olan Eşit İşe Eşit Ücret mücadelesi, 666 sayılı KHK ile yeni bir boyut kazanmış, Maliye Bakanlığında ücret adaletsizliğinin daha da derinleştirilmesi ile eylem ve etkinliklerimizi güçlendirme gereği ortaya çıkmış bulunmaktadır.
BES, olarak söyledik yine söylüyoruz: EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET, unvanlar üzerinden, statükolar üzerinden ücret eşitliği değil AYNI İŞİ YAPANLARIN AYNI ÜCRETİ almasıdır. Aynı kurumda, aynı iş yerinde, aynı serviste, aynı görev yetki ve sorumlulukla çalışanların aynı ücreti alması temel insan hakkıdır. Bu hak, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde ise, ‘Herkesin, hiçbir fark gözetmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücret hakkı vardır’ denilerek, AYNI İŞİ YAPANLARIN EŞİT ŞEKİLDE ÜCRETLENDİRİLMESİ evrensel bir insan hakkı olarak tespit edilerek kurala bağlanmıştır. BES, yıllardır bu temel hakkımızı savunmuş olup, bu savunusunu da her alanda ifade etmiştir.
EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET, bütün emekçilere verilen temel ücretin eşit bir şekilde verilmesi ve farklılıkların ortadan kaldırılmasıdır. Bugün, yardımcı hizmetlisinden müdürüne, merkez uzmanından memuruna kadar tüm çalışanların insanca yaşam sürdürecekleri ücret esasında aynı ücrettir. Hepimiz kira ödüyor, çocuğumuza süt alıyor ve ekonomi politikaları altında yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu nedenle hepimizin aynı temel ücreti talep etmemiz çok doğal ve aynı zamanda temel insan hakkımızdır.
Oluşturulan ücret adaletsizliklerine karşı temel hakkımızı savunmak, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için mücadeleyi büyütme gerekliliği önümüzde durmaktadır. Tüm bu tasfiye ve ücret adaletsizliği sürecine karşı ortak mücadeleyi büyütmek, haklarımızı korumak ve geliştirmek için örgütlenmek ve direnmek tek kurtuluşumuzdur.
Büro Emekçileri Sendikası olarak;
• 18 Ocak 2012 tarihinde Defterdarlıklar/Vergi Dairesi Başkanlıkları önünde basın açıklaması,
• 25 Ocak 2012 tarihinde Maliye Bakanına ve İl Milletvekillerine mektup gönderilmesi, postane önlerinde basın açıklaması,
• 01 Şubat 2012 tarihinde Yemekhanelerde bildiri okuma, işyerleri önünde basın açıklaması;
• 08 Şubat 2012 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine dava dilekçeleri gönderilmesi ve basın açıklamaları ile kamuoyu ile paylaşılması;
• 15 Şubat 2012 tarihinde işe geç girme, bildiri okuma eylemleri;
•20-24 Şubat 2012 tarihleri arasında İdarenin Vergi Haftası etkinliklerinin yapıldığı yerlerde protesto eylemleri,
• 22 Şubat 2012 tarihinde iş bırakma eylemi yapacağız.
Ücret Adaletsizliklerine karşı ortak mücadeleyi büyütelim, BES’te örgütlenelim, Kazanalım.

MERKEZ YÖNETİM KURULU