İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRÜ İLE SORUNLARIMIZ HAKKINDA GÖRÜŞTÜK.

221

Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Kazım YİĞİT ile Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz görüşme gerçekleştirmişlerdir.
Görüşmede T.İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeline 2012/Ocak Dönemi İkramiyesinin peşin ödenmesi ve devredilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü personelinden geri istenilen promosyon ödemelerine ilişkin girişimde bulunulması taleplerimiz iletilmiştir.
İKRAMİYE ÖDEMELERİNE İLİŞKİN OLARAK
666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişik sonucu ikramiye ödemelerinin aylık olarak ödeneceği düzenlenmişti.
Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı personeline 2012/1 dönemi ikramiyesinin peşin olarak ödeneceğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 16.12.2011 tarih ve 2011/32 sayılı Genelgesi ile 2012/Ocak Dönemi ikramiyesinin Başkanlık oluru ile Ocak Ayının ilk haftasında ödeneceği duyurulmuştur.
Aynı Bakanlığa bağlı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü personeline 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 15 inci maddesine göre ödenmekte olan ikramiyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Personeline ödeneceği şekliyle ödenmesi eşitlik ilkesi gereği olduğu ve bu konuda Genel Müdürlüğün girişimde bulunulması talep edilmiştir.
Ayrıca, devredilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü personelinin de bu ikramiyeden yararlandırılması talebimiz iletilmiştir.
Genel Müdür Vekili Kazım YİĞİT tarafından; İkramiye ödemelerine ilişkin olarak yıllık ödenecek ikramiye tutarının tamamının Ocak ayı içerisinde ödenmesi ile ilgili olarak Hukuk Müşavirliğinden görüş istenildiği, gelecek sonuca göre Yönetim Kuruluna taşınacağı ve personel lehine çözüm yollarının zorlanacağı ifade edilmiştir.
PROMOSYON ÖDEMELERİNE İLİŞKİN OLARAK
Bilindiği gibi 665 sayılı Bilindiği üzere 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 tarihinde ve 28103 mükerrer sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri T.İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüklerinin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilmiş olması nedeniyle Bölge Müdürlüğü personelinin tüm özlük işlemleri de Türkiye iş Kurumu İl Müdürlüklerine devredilmiştir.
Personelin maaş ödemeleri de bu kapsamda Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü personelinin maaş aldığı banka da değiştirilmiş ve T.İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün protokolü çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aktarılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri kendi personeli için banka maaş protokolü gerçekleştirmiş olup bazı Devredilen Müdürlüklerin maaş protokolü halen devam etmekte iken bankalar değiştirilmiştir.
Maaş ödemesi yapılan bankaların T.İş Kurumu Genel Müdürlüğü protokolü çerçevesinde değiştirilmesi ile birlikte eski protokolü sonlandırılan bankalar tarafından personele ödenen promosyon ödemeleri geri istenilmiştir. Bu durumda kurum personeli mağdur olmasına neden olunacaktır.
Kurum personelinin kurumun teşkilat yapısının değiştirilmesinden sorumlu olamayacağından ve maaş aldığı bankayı kendi insiyatifi ile belirlemediğinden dolayı KHK ile yapılan düzenlemeden kaynaklı değişikliklerden de sorumlu tutulmaması gerektiği açıktır.
Bu nedenle, Genel Müdürlüğünüz tarafından durumun değerlendirilmesi ve bu konumda bulunan Devredilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü personelinin mağdur edilmemesi yönünde bütünlüklü önlem alınması gerekmektedir.
Devredilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüklerinin imzalamış oldukları banka maaş protokolü ve personele ödenen promosyon sözleşmesi hükümleri gereğince gerekli girişimlerin yapılması ve personelin mağdur edilmemesi için gerekli girişimlerin yapılması talep edilmiştir.
Genel Müdür Vekili Kazım YİĞİT tarafından; Promosyon ödemelerinde hiçbir kurum personelinin mağdur edilmeyeceğini ve bu konuda gerekli girişimlerin yapıldığını ifade etmiştir.
Bu konuda, çalışmaları devam etmekle birlikte mevcut banka maaş protokollerinin sona erdirilmeyerek devredilen kurumların personelinin maaş ödemelerinin önceki bankalar üzerinden yapılmaya devam ettirilerek sorunun çözülebileceği yada yeni yapılacak banka maaş protokolüne bu yönde ibare konularak personelin geri ödeme yapmamasının sağlanacağını ifade etmiştir. Hiçbir koşulda personelden geri ödeme istenilmeyeceği ve personelin mağdur edilmeyeceği ifade edilerek, gerekirse Kurum kaynaklarından ödeme yapılacağı ve personelin ödeme yapması yoluna gidilmeyeceği ifade edilmiştir.
YEMEK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OLARAK
Sendikamız tarafından, İl Müdürlüğü personelinin yemek hizmetlerinden yararlandırılması ve yemek verilmesi talep edilmiştir.
Genel Müdür Vekili tarafından; devredilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü personeli ile birlikte ilk etapta bu illerde yemek sorunun yeni yılla birlikte çözüleceği, diğer illerde ise yeni personel alımının yapılması ile birlikte yemek sorununun çözüleceği ifade edilmiştir.