GÜLSÜM YILDIZ’A ÖZGÜRLÜK TALEP EDİYORUZ?!

238

kckimg ct0ct =ct150ct


style=ctfloat: ; margin-: 5px; margin-: 5px;ct ct200ct /bykBES İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm Yıldıza Özgürlük Talep etmek için Merkez Yönetim Kurulumuzca oluşturulan Eylem ve Etkinlik Programını Kamuoyu ile paylaşmak üzere 23 Kasım 2011 tarihinde Sendikamız Genel Merkez adresinde basın toplantısı gerçekleştirilmiştir.
BASINA VE KAMUOYUNA
Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Eğitim Sekreterimiz
Gülsüm YILDIZa Özgürlük Talep Ediyoruz…!
Değerli Basın Emekçileri, bugün, Suçluluğu Konusunda, Açık, Net ve Anlaşılabilir bir Bilgi ve Belge olmaksızın Tutuklanan bir Mücadele Arkadaşımıza, BES İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm Yıldıza Özgürlük Talep etmek için Merkez Yönetim Kurulumuzca oluşturulan Eylem ve Etkinlik Programını Kamuoyu ile paylaşmak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.
Değerli Basın Emekçileri; gerek Konfederasyonumuz KESK ve gerekse Sendikamız BES, kurulduğu günden bu yana, çok yoğun Baskılarla, Sürgünlerle, Cezalarla, İdari Soruşturmalar ve Adli Kovuşturmalarla ve Tutuklamalarla karşı karşıya kalmıştır.
Çünkü hem KESK, hem de BES Sınıf Mücadelesine inanan, Kamu Emekçilerinin Sorunları ve Taleplerinin yanı sıra, ülkemizin temel sorunları arasında yer alan hemen her konuda fikrini beyan eden, tutum alan, Barıştan, Kardeşlikten, Eşitlikten, Özgürlükten, Adaletten, Emekten ve Emekçiden yana Söylemlerde bulunan ve bunu Eylemleri ile de ortaya koyan bir pozisyona sahiptir.
Bizim Mücadele Hattımızın bir gereği olarak yürüttüğümüz tüm Mücadele Süreçlerinde bir Emek Örgütü, bir Sınıf Örgütü ve bir Mücadele Örgütü olarak üzerimize düşen görevler geçmişten günümüze yerine getirilmiştir, bundan sonra da getirilmeye devam edilecektir.
Değerli Basın Emekçileri; AKPnin “İleri Demokrasi” söyleminin ne kadar Sahte bir Aldatmaca olduğu, Hopa?da yaşanan ve sonuçta Metin Lokumcu?nun ölümüyle sonuçlanan olayda da, İşyeri Temsilcilerimiz Fatma Ekin Narin ve Turgay Akçay?ın işten atılması girişimlerinde de, son olarak hiçbir yasal gerekçe ortada olmadığı halde Görevden Uzaklaştırma yoluyla cezalandırılmak istenen İşyeri Temsilcimiz Ahmet Turan?a yönelik kasıtlı tutumda da açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır.
AKPnin “İleri Demokrasi” söyleminin, Hakları için Örgütlenen ve Mücadele eden Gençler, Öğrenciler, İşçiler, Kamu Emekçileri ve tüm Ezilen ve Mağdur edilen, Ötekileştirilmeye çalışılan diğer kesimler için geçerli olmadığı açıkça ortadadır.
Çünkü, AKP İktidarınca Ötelenen, Yok Sayılan, Mağdur ve Mazlum edilen tüm kesimler çeşitli Baskı Yöntemleriyle Susturulmaya çalışılmaktadır.
Değerli Basın Emekçileri, İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm Yıldız, 26 Mayıs 2011 tarihinde, öğlenden sonra saat 14.30 itibarıyla İşyerinden Gözaltına alınmış bulunmaktadır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gözaltına alınarak, Ev Aramasına ve Adli Tıpa götürülen İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm Yıldız, bu işlemlerin ardından Ankaraya getirilmiş, Ankara?da İlk Sorgulaması yapılan Mücadele Arkadaşımız Tutuklanarak Ankara 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine gönderilmiştir.
Konfederasyonumuzun ve Sendikalarımızın Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak geliştirilen Baskı, Gözaltı ve Tutuklamalar hiçbir Demokratik ve Hukuki ölçüye sığmamaktadır. Bu tür uygulamalar, en Temel İnsan Haklarından olan Örgütlenme ve İfade Özgürlüğünün bile ihlali anlamına gelmektedir.
Özellikle son dönemde Sendikamıza yönelik olarak daha da Baskıcı bir Sürecin yaşanmakta olduğu açıktır. AKP BES?le Hesaplaşmaya çalıştığı sürece, BES?te AKP?yle ve onun arkasında yığılmış bulunan kesimlerle Hesaplaşmaktan geri durmayacaktır. Bilinmelidir ki, ne KESK ve ne de BES, bu tür Baskılar, Gözaltılar ve Tutuklamalarla “Hizaya Sokulamayacaktır”.
Değerli Basın Emekçileri; Büro Emekçileri Sendikası Genel Merkezi olarak almış olduğumuz Karar gereğince yürütülecek olan Eylem ve Etkinlik Programını sizlerle paylaşmak istiyoruz:
– 24 Kasım 2011 tarihinde TBMM?de Grubu bulunan Siyasi Parti Grup Başkanlıklarına, Uluslararası Çalışma Örgütü İLO?ya, üyesi olduğumuz Uluslararası Sendikal Örgütler PSI ve EPSU?ya konuya ilişkin talebimizi içeren Dosyalar iletilecek,
– 23 Kasım 2011 – 1 Aralık 2011 tarihleri arasında tüm Şube ve Temsilciliklerimiz tarafından Gülsüm Yıldız?ın Serbest Bırakılması talebini içeren Resmi Yazılar Adalet Bakanlığı?na gönderilecek,
– 23 Kasım 2011 – 1 Aralık 2011 tarihleri arasında tüm Üyelerimizi içeren bir Dilekçe Kampanyası kapsamında toplanacak olan Dilekçeler faks yoluyla Adalet Bakanlığına ulaştırılacak,
– 1 Aralık 2011 tarihinde Ankara?da Adalet Bakanlığı önünde, diğer illerde Adliye Binaları önünde Gülsüm Yıldız?ın Serbest Bırakılmasını talep eden Kitlesel Basın Açıklamaları yapılacaktır.
Baskılar, Sürgünler, Gözaltılar ve Tutuklamalar; Büro Emekçileri Sendikasının yıllardır sürdürmekte olduğu Sendikal Haklar, Sınıf, Emek, Barış, Kardeşlik, Eşitlik, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesindeki Kararlılığını ortadan kaldıramayacaktır.
Tüm bu söylemlerimizden de anlaşılacağı üzere; BES İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim
Kurulu Üyemiz Gülsüm Yıldızın Derhal Serbest Bırakılmasını ve Hak Alma Mücadelelerine yönelen her türlü Baskı ve Sindirme Politikalarına Son Verilmesini Talep ediyoruz…!

MERKEZ YÖNETİM KURULU