SENDİKA YÖNETİCİMİZ GÜLSÜM YILDIZ SERBEST BIRAKILSIN…

243


131px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; Büro Emekçileri Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Eğitim Sekreterimiz Gülsüm YILDIZ’a Özgürlük Talep Ediyoruz…!
BASINA VE KAMUOYUNA
Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım, Eylemimize Destek veren, Katkı sunan Emek ve Demokrasi Güçlerinin Saygıdeğer Temsilcileri; Bugün Türkiye’nin dört bir yanında, tüm illerde Adliye Binaları önünde, Ankara’da ise Adalet Bakanlığı önünde Eylemdeyiz.
Bir Mücadele Arkadaşımıza, Suçluluğu Konusunda, Açık, Net ve Anlaşılabilir bir Bilgi ve Belge olmaksızın Tutuklanan BES İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ’a Özgürlük Talep ediyoruz!
Bugün Türkiye’nin dört bir yanından binlerce KESK’li Kamu Emekçisi Gülsüm YILDIZ’ın Serbet Bırakılması için Adalet Bakanlığına Faks Çekiyor, Adliyeler önünde Kitlesel Basın Açıklamaları yapıyor.
Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım; gerek Konfederasyonumuz KESK ve gerekse Sendikamız BES, kurulduğu günden bu yana, çok yoğun Baskılarla, Sürgünlerle, Cezalarla, İdari Soruşturmalar ve Adli Kovuşturmalarla ve Tutuklamalarla karşı karşıya kalmıştır.
Çünkü hem KESK, hem de BES Sınıf Mücadelesine inanan, Kamu Emekçilerinin Sorunları ve ‘goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’

150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;”>
] Taleplerinin yanı sıra, ülkemizin temel sorunu olarak bilinen her konuda fikrini beyan eden, Barıştan, Kardeşlikten, Eşitlikten, Özgürlükten, Emekten ve Emekçiden yana bir tutuma sahiptir.
Çünkü bir Emek Örgütü, bir Sınıf Örgütü ve bir Mücadele Örgütü olarak üzerimize düşen görevler vardır. Bu görevler geçmişten günümüze yerine getirilmiştir, bundan sonrada getirilmeye devam edilecektir.
Değerli Mücadele Arkadaşlarım, AKP’nin ‘İleri Demokrasi’ söyleminin ne kadar Sahte bir Aldatmaca olduğu, Hopa’da yaşanan ve sonuçta Metin LOKUMCU’nun ölümüyle sonuçlanan son olayda da bir kez daha ortaya çıkmıştır.
AKP’nin ‘İleri Demokrasi’ söyleminin, Hakları için Örgütlenen ve Mücadele eden Gençler, Öğrenciler, İşçiler, Kamu Emekçileri ve tüm Ezilen ve Mağdur edilen, Ötekileştirilmeye çalışılan diğer kesimler için geçerli olmadığı açıkça ortadadır.
Çünkü, AKP İktidarınca Ötelenen, Yok Sayılan, Mağdur ve Mazlum edilen tüm kesimler çeşitli Baskı Yöntemleriyle Susturulmaya çalışılmaktadır.


150px; width: 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; AKP’nin ‘İleri Demokrasi’ söylemlerinin arkasına saklanılarak; Yasal Dernekler Basılmakta, Demokratik Kitle Örgütlerinin Yönetici ve Üyeleri anlamsız bir biçimde Evleri Basılarak Gözaltına Alınmakta, Gazeteciler Tutuklanmakta, Siyaset Hakkı binbir türlü Baskıyla Ortadan Kaldırılmaya Çalışılmakta, tüm Basın Açıklamalarına Polis Güçleri tarafından müdahale edilmekte, Dergiler ve Gazeteler çeşitli yöntemlerle Sindirilmeye, Hizaya Sokulmaya Çalışılmakta, henüz Basılmamış Kitaplar bile toplatılmaktadır.
Bu durumun en son örneklerinden bir tanesi 31 Mayıs 2011 tarihinde Ankara’da yaşanmıştır. Çeşitli Siyasi Partilerin, Sendikaların, Demokratik Kitle Örgütlerinin, Emek ve Demokrasi Güçlerinin, Hopa’da yaşanan ve sonucunda Metin LOKUMCU’nun ölümüne neden olan Olayları Protesto Etme Girişimleri yoğun bir Saldırıyla karşılaşmış ve sonuçta 54 kişi büyük bir Şiddet Gösterisi eşliğinde Gözaltına alınmıştır.
Değerli Basın Emekçileri, İstanbul Bağcılar Sosyal Güvenlik Merkezinde görev yapan İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, 26 Mayıs 2011 tarihinde, öğlenden sonra saat 14.30 itibarıyla İşyerinden Gözaltına alınmış bulunmaktadır.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Gözaltına alınarak, Ev Aramasına ve Adli Tıpa götürülen İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ, bu işlemlerin ardından Ankara’ya getirilmiş, Ankara’da İlk Sorgulaması yapılan Mücadele Arkadaşımız Tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevine gönderilmiştir.
Konfederasyonumuzun ve Sendikalarımızın Üye ve Yöneticilerine yönelik olarak geliştirilen Baskı, Gözaltı ve Tutuklamalar hiçbir Demokratik ve Hukuki ölçüye sığmamaktadır.’goster’ [kck]img class=’avatar’ name=’haber’

0px; border-style: solid; width: 267px; : 200px; margin-: 2px; margin-: 2px; float: ;”>
]
Bu tür uygulamalar, en Temel İnsan Haklarından olan Örgütlenme ve İfade Özgürlüğünün bile ihlali anlamına gelmektedir.
Değerli Mücadele Arkadaşlarım, ‘Demokratik Açılım’ söylemlerinin gündemde olduğu böylesi bir dönemde, bu tür Baskı, Gözaltı ve Tutuklamalar, AKP Hükümetinin sadece ve sadece ‘Kendine Demokrat’ bir tutuma sahip olduğunu açıkça göstermektedir.
Bilinmelidir ki, ne KESK ve ne de BES, bu tür Baskılar, Gözaltılar ve Tutuklamalarla ‘Hizaya Sokulamayacaktır’.
Baskılar, Sürgünler, Gözaltılar ve Tutuklamalar; Kamu Emekçilerinin yıllardır sürdürmekte olduğu Sendikal Haklar, Sınıf, Emek, Barış, Kardeşlik, Eşitlik, Özgürlük ve Demokrasi Mücadelesindeki Kararlılığını ortadan kaldıramayacaktır.
Tüm bu söylemlerimizin ardıdan, BES İstanbul 1 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Gülsüm YILDIZ’ın Derhal Serbest Bırakılmasını ve Hak Alma Mücadelelerine yönelen her türlü Baskı ve Sindirme Politikalarına Son Verilmesini Talep ediyoruz…!

MERKEZ YÖNETİM KURULU