SAĞLIKTA BOYUN EĞMEYECEĞİZ?!

312

Türkiye genelinde on binlerce sağlık çalışanı son dönemdeki sağlık politikaları ve peformans uygulamasını protesto için dün iş bıraktı, hastanelerde hayat durdu. Bugün de devam eden eylemde, hastanelerde acil ve yatan hastalar dışında tedavi hizmeti verilmedi. Sağlık emekçilerinin dün yurt çapında çıktığı grevi ne sağanak yağmur ne engellemeler durdurabildi. Yurt çapındaki eylemde sağlık çalışanları dün saat 08.00den itibaren hastane önlerinde toplanmaya başladı. Ellerinde “Performans değil, güvenceli ücret”, “Sağlık Bakanlığı üniversitelerden elini çek”, “Sağlıkta performans hasta ediyor”, “Pes, bilim hiç bu kadar değersizleştirilmemişti” yazılı dövizler taşıyan sağlık emekçilerine vatandaşlarda destek verdi. İş güvencesinin sağlanması, performans sisteminin kaldırılması, güvenlikli iş ve çalışma ortamının oluşturulması, tedavide katkı ve her türlü ilave ücretin kaldırılmasının dile getirildiği eylemlerde, Tamgün Yasası ve performansa dayalı ücret politikası protesto edildi. İstanbul Sağlık emekçileri, iş-gelir-can güvencesi, mesleki bağımsızlık ve herkese eşit-ücretsiz sağlık hizmeti için tüm yurtta iş bırakarak “boyun eğmeyeceklerini” haykırdı. Sağlıkçılar, Haseki Hastanesi önünde bir miting gerçekleştirdi. Mitingde ilk sözü TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan aldı. Aktan, insanca bir yaşam ve güvenceli bir gelecek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Aktan’ın ardından SES Genel Başkanı Bedriye Yorgun söz aldı. Yorgun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkesinin sorunlarına, halkın sağlık sorunlarına ve Kürt sorununa Fransız olduğunu belirtti. Performans sisteminin ölüm getirdiğini belirten Yorgun, mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Yorgun’un ardından konuşan Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, AKP’nin politikalarına karşı mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. İstanbul Tabip Odası Başkanı Gören de “Eylemimiz bizleri aralıksız 33 saat çalıştıran, hastalara katılım payı ödetenlere karşı” diye konuştu. İstanbul’da birçok hastanede grev çadırları kuran sağlık emekçileri AKP Hükümetini bir kez daha uyardı. Sağlık emekçileri Çapa Tıp Fakültesinde basın açıklaması yaparak, sağlıkta da şifrenin çözüldüğünü dile getirdiler. Hekimler, eczacılar, hemşireler, hastabakıcılar, taşeron sağlık çalışanları grev önlüklerini giydi. Ankara Ankara’da gerçekleşen mitingde ise açıklamada bulunan Tabip Odası Başkanı Beyazıt İlhan, “Art arda açılan eğitim hastanelerinde hiç ameliyat yapmadan cerrah yetişiyor. Hastanelerde jet profesörler cirit atıyor” dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde binden fazla sağlık çalışanının katıldığı eylemde Ankara Tabip Odası Başkanı Beyazıt İlhan ve SES Hacettepe İşyeri Temsilciliği’nden Tülay Erdoğan’ın yanı sıra hastanenin farklı bölümlerinden temsilciler ve öğrenciler konuşmalar gerçekleştirdi. Hacettepe Üniversitesi emekçileri önce Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’ne, ardından da Numune Hastanesi’ne geçerken; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde greve çıkan emekçiler de Sıhhiye’ye yürüyerek ve grevi duyurarak geldiler. Ankara’nın pek çok hastanesinden gelerek Numune’de buluşan ve sayıları 7 bini bulan sağlık emekçileri, saat 12.30’da bakanlığa doğru yürüyüşe geçti. Mitingde ilk sözü SES Ankara Şube Başkanı İbrahim Kara aldı. AKP’nin neoliberal politikalarla halkın sağlığını tehdit ettiğini ve sağlığın bir hak olmaktan çıkıp metaya dönüştüğünü belirten Kara, sağlıkta dönüşüm reformu ve performans uygulaması ile sağlık çalışanları ile hastaların birbirlerine kırdırılmaya çalışıldığını vurguladı. Kara’nın ardından söz alan TTB Merkez Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu da iyi hekimlik, nitelikli sağlık hizmeti için 15 acil taleplerini olduğunu dile getirerek mücadelelerini sürdürecekleri ifade etti. Son olarak söz alan SES Genel Sekreteri Kemal Yılmaz da AKP’nin sağlık alanındaki dönüşüm politikalarına karşı mücadele edeceklerini dile getirirken, “Recebi vur Recebe, performansı koy cebe” sözü büyük alkış aldı. Pek çok talebin yer aldığı dövizler açan sağlık çalışanları, “İnsanca bir yaşam istiyoruz”, “Sağlık haktır satılamaz”, “Hastaneler halkındır satılamaz”, “Susma sustukça sıra sana gelecek, hastan hastane kapısında ölecek”, “AKP elini hastanemden çek”, “Recep atma, sağlığı satma”, “Hem Akdağ hem Erdoğan, Recepler halka düşman”, “Performansın bakanı, halkın düşmanı” sloganlarıyla bakanlığın yanındaki Abdi İpekçi Parkı’na yürüdüler. Mersin Mersin’de öğlen saatlerinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya gelen sağlık emekçileri, Taşbina önüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş öncesinde halkın grev çağrılarını dikkate alarak hastaneye gelmedikleri gözlendi. Yürüyüş boyunca çevredekilerden de destek gören sağlık emekçileri Taşbina önünde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını SES Mersin Şube Başkanı Selman Günbat okudu. Açıklamada halktan anlayış beklediklerini belirten Günbat “iki gün süresince grevde olacağız hükümet sesimizi duymak zorundadır” dedi. İzmir Üniversite hastaneleri ve diğer devlet hastanelerine grev pankartlarını asan sağlıkçılar, işyerlerinde ve meydanlarda sağlığın piyasalaştırılmasını ve taşeron çalıştırmayı protesto etti. Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yaklaşık bin kişiyle greve çıkan sağlıkçılar sabah saatlerinde tıp öğrencilerinin de katıldığı “çok ses tek ders” adını verdikleri bir etkinlik yaptılar. “Tüm vatandaşların erişebileceği, nitelikli bir sağlık hizmeti vermek istiyoruz” diyen sağlıkçılar hak gasplarına karşı çıkacaklarını dile getirdiler. Hastanelere asılan grev pankartları gün içinde şehir merkezinde yapılan kitlesel eylemlerde de taşındı. İzmir’in çeşitli hastanelerinde greve çıkan sağlıkçılar İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak yaşadıkları mağduriyetleri ve yapılması gerekenleri anlattı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası son olarak yaptığı açıklamasında yurt çapındaki üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastaneleri, devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezlerinin etkinliğe büyük bir çoğunlukla katıldığı; birçok ilde eyleme yüzde 100e varan oranda katılım olduğunu belirtti.