MECLİSİ KUŞATACAĞIZ! TORBA YASA GERİ ÇEKİLENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ!

241


style=’float: ; margin: 5px;’ ‘100″>
]Torba yasa TBMM gündeminde görüşülmeye başladı.
Torba yasa sermaye dışında herkesin kazanılmış haklarını gasp etmeyi içeriyor!
Torba yasa, geleceğimize ipotek koyuyor!
Torba yasa iş güvencemize, gençlerimizin ve kadınlarımızın alın terine göz dikiyor, güvencesiz çalışmayı yaygınlaştırıyor!
Torba yasa, sürgünü yasal hale getiriyor!
Torba yasa, esnek ve kuralsız çalıştırmayı dayatıyor!
KESK, DİSK, TMMOB, TTB ve demokratik kitle örgütleri olarak 01 Şubat 2011 sabahı İzmir, İstanbul, Diyarbakır ve Trabzon’dan yürüyüş kolları ile Torba Yasaya Karşı Ankara’ya yürüyoruz.
03 Şubat 2011 Perşembe günü illerden gelen üyelerimizle, emekçilerle Ankara’da buluşacak ve Meclisi Kuşatacağız! Torba Yasaya izin vermeyeceğiz.
Sefalet ve Kölelik yasası olan Torba Yasaya karşı Tüm emekçileri, Demokratik Kitle Örgütlerini Perşembe günü Ankara’da buluşmaya çağırıyoruz!