KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ÖRGÜTLÜ KIBRIS TÜRK AMME MEMURLARI SENDİKASI’NIN 24 SAATLİK UYARI GREVİNİ SELAMLIYOR VE DESTEKLİYORUZ…

224


style=’float: ; margin: 5px;’ ‘120″>
]Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Örgütlü Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Maliye Emekçilerinin Personel Yetersizliği nedeniyle daha fazla çalıştırılmasına ve sömürülmesine yol açan KKTC Hükümetine karşı, Maliye Emekçilerinin Yeterli Teknik Donanım ve İnsanca Yaşam Koşullarına uygun İşyeri Çalışma Koşullarının yaratılmasına yönelik taleplerinin karşılanmaması nedeniyle, 17 Ocak 2011 tarihi itibarıyla 24 saat süreyle Uyarı Grevi yapıyor.
Türkiye’de; Maliye Emekçilerinin de içinde yer aldığı önemli bir Emek ve Mücadele Örgütü olan Büro Emekçileri Sendikası olarak biz de, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasının 17 Ocak 2011 tarihi itibarıyla, 24 saat süreyle ilan etmiş olduğu Uyarı Grevini, bir Sınıf Örgütü olmanın bilinciyle ve Emekçilerin Birliğine Halkların Kardeşliğine olan inancımızla destekliyoruz.
Genel Başkanımız tarafından KTAMS Genel Başkanı Sayın Ahmet KAPTAN’a iletilen Dayanışma Mesajı aşağıda yer almaktadır.
Sayın: Ahmet KAPTAN
KTAMS Genel Başkanı
Sayın Başkan; Kamuda Reform adı altında Kıbrıslı Kamu Emekçilerinin Ücretlerini Sefalet Ücreti düzeyine indirmeyi hedefleyen ve onları İnsanca Yaşam Koşullarından dışlamaya çalışan KKTC Hükümetinin bu tutumunu açık bir biçimde Eleştiriyor ve Protesto ediyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ve ülkemiz Türkiye’de olduğu gibi, Dünya’nın dört bir yanında Küresel Kapitalizmin çıkarları doğrultusunda Kararlar alan Hükümetler, ülkelerindeki Emekçileri Yoksulluğa sürüklerken, Kapitalizmin Küresel Efendileri önünde diz çökmekten de geri kalmıyorlar.
Bu durum açıkça Küresel Kapitalizmin Efendilerinin ve tüm ülkelerdeki Yerli Burjuvazilerin ‘Sınıfa karşı Sınıf’ söylemine uygun bir tutum almasından ve onların kendi aralarında yarattığı ‘Uluslararası Dayanışmadan’ beslenmekte ve güç almaktadır.
Türkiye’de örgütlü bir Emek Örgütü olan Büro Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasının 17 Ocak 2011 tarihi itibarıyla, 24 saat süreyle ilan etmiş olduğu Uyarı Grevini, bir Sınıf Örgütü olmanın bilinciyle ve Emekçilerin Birliğine Halkların Kardeşliğine olan inancıyla desteklemektedir.
Biz biliyoruz ki; Dünyanın gerçek kurtuluşu, ilk aşamada Üretenlerin Yöneten de olduğu Bağımsız ve Demokratik Ülkelerin var olmasından ve onun ardından Sınırsız ve Sınıfsız bir Dünyanın yaratılmasından geçmektedir.
Hayata dair tüm Kararların Emperyalistler ve onların İşbirlikçisi durumundaki Yerli Burjuva Sınıfları tarafından değil, tüm Dünya’da yaşayan Emekçiler tarafından alındığı gün Zafere ulaşmış olacağız.
Bu nedenle, Emek Örgütlerinin ve Emekçilerin Uluslararası Dayanışmasının ne kadar önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapıyoruz.
Ülkemizdeki AKP İktidarının adeta bir izdüşümü olan KKTC’deki UBP Hükümetinin bilmesini isteriz ki; Büro Emekçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikasıyla Dayanışma içindedir ve bundan büyük bir Onur duymaktadır.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Maliye Emekçilerinin Personel Yetersizliği nedeniyle daha fazla çalıştırılmasına ve sömürülmesine yol açan KKTC Hükümetini uyarıyor ve onların Yeterli Teknik Donanım ve İnsanca Yaşam Koşullarına uygun İşyeri Çalışma Koşullarının yaratılmasına yönelik taleplerini karşılaması gerektiğini bildiriyoruz.
KKTC Maliye Bakanlığında, Vergi Dairelerinde ve özellikle Tahsilat bölümünde görev yapmakta olan tüm Maliye Emekçilerini, Türkiye’deki Maliye Emekçilerinin Mücadele örgütü olan BES’in Genel Başkanı ve aynı zamanda onların Meslektaşı olan bir Emekçi olarak en içten duygularımla selamlıyor, ‘Mücadeleniz Mücadelemizdir’ diyorum. Yolumuz Açık Olsun’
SÖZ, YETKİ, KARAR ÇALIŞANLARA!
ÜRETEN BİZİZ, YÖNETEN DE BİZ OLACAĞIZ!
YAŞASIN EMEKÇİLERİN BİRLİĞİ, HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!
YAŞASIN EMEKÇİLERİN VE EZİLENLERİN ULUSLARARASI DAYANIŞMASI VE MÜCADELESİ!
Osman BİÇER
Büro Emekçileri Sendikası (BES)
Genel Başkanı

KTAMS Genel Başkanı Sayın Ahmet KAPTAN’a İletilen Dayanışma Mesajının PDF Hali İçin Tıklayınız…