EBEVEYN İZNİ VE KREŞ TALEBİMİZİ KAZANANA KADAR MÜCADELEMİZ SÜRECEK…

226


style=’margin: 5px; İstanbul 1 Nolu Şubemiz, Bakırköy Adliyesi’nde kreş açılması için Adliye Emekçileriyle birlikte mücadeleye devam ediyor.
Şubemiz Tarafından Yapılan Basın Açıklaması Metni:
ÇOCUKLARIMIZA KREŞ İSTİYORUZ!
Devlet, emekçilerin temel haklarından biri olan kreş ve ebeveyn izni konusundaki yükümlülüğünü ihmal etmektedir. Bu nedenle yıllardır çalışan ebeveynler (anne-baba) çocuk bakımı konusunda bireysel ve külfetli çözüm yollarına başvurmak zorunda kalmaktadırlar.
Çocuk bakımı konusunda emekçiler ya yakınlarından destek almaya ya sınırlı bütçelerinden kaynak ayırarak ücretli bakıcı, özel kreş vb. yöntemlere başvurmaktadır. Ya da kadınların çalışma yaşamını terk ettirerek, çocuk bakımına yoğunlaşması gibi yöntemlere başvurmaya zorlanmaktadır.
Devletin bu ihmali, sadece kadınların çalışma yaşamından kopmasına yol açmamakta, aynı zamanda çocuklarımızın daha sağlıklı ve nitelikli koşullarda yetiştirilmesini de engellemektedir.
Okul öncesi olarak adlandırdığımız 0-6 yaş dönemi büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu, yaşamın en kritik dönemlerindendir. Bilimsel olarak bu dönem çocukların fiziksel, ruhsal, zihinsel olarak sağlıklı büyüme ve gelişmesinde çok önemlidir.
Bunu sağlamanın yolu, etkin, erişilebilir ve parasız okul öncesi eğitim olanaklarından tüm çocuklarımızın yararlanmasıdır. Bu nedenle devlet ihtiyacı karşılayacak sayıda kreşler açmalı, bu alana kamusal kaynak sağlamalıdır.
Kreş yönetmeliğinde en az 50 çalışanın bulunduğu kamu iş yerlerinde kreş açılabilir denmektedir. Yasaların uygulayıcısı ve yasalara uymayanların yargılandığı bir kurumda, doğal olarak hukuka uyulması beklenir. Ancak, Adalet Bakanlığının yönetmelik ve yasalara uymaması bu ülkedeki hukukun da geldiği noktayı göstermektedir.
Yaklaşık 1500 kişinin çalıştığı Bakırköy adliyesinde verilen sözlere, imzalanan tutanaklara rağmen Kreş açılması için henüz bir adım atılmamıştır. En düşük ücretle çalışan Adalet bakanlığı çalışanları aldıkları ücretin büyük bir bölümünü de kreş parası olarak ödemektedirler.
Bu konuda İş Kolumuzdaki Büro Emekçileri Sendikası (BES) ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan Kurum İdari Kurulları (KİK) toplantılarında 30.04.2009 ve 27.10.2009 tarihlerinde yapılan görüşmelerde kreş sorunu ile ilgili olarak, kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması konu ile ilgili sözleşmelerin Başsavcılıklarca yapılması gerektiği, buna ilişkin Manisa Adliyesinde kreşin açılması ile ilgili iznin verildiği, ayrıca Bakırköy adliyesi ile ilgili olarak sendika temsilcileri tarafından kreş sorununun çözümü dile getirildiğinde, Bakanlıkça yer ve şartların uygun olması halinde gerekli iznin verileceği imza altına alınmıştır. Ancak aradan bunca zaman geçmesine rağmen hala bir adım atılmamıştır. Saray diye ifade edilen böylesi bir adliyede kreşin açılmaması düşündürücüdür.
TALEPLERİMİZ
– 0-6 yaş grubu çocuklar için en az 50 çalışanın bulunduğu işyerlerinde ve 50’den az çalışanın bulunduğu işyerleri için çalışma alanına yakın ortak bebek bakım üniteleri ve kreşler açılmalıdır.
– Bu hizmet bütün çalışma alanlarında verilmeli ve kreşlerde yeterli sayıda uzman personel bulundurulmalıdır.
– Doğum izni sürelerinin bitiminden çocuğun ilköğretime başlayacağı süreye kadar geçen sürede ebeveynlerin (anne-baba) 6 ay dönüşümlü olarak kullanabilecekleri 2 yıl ücretli ebeveyn izin hakkı olmalıdır.
– İzin kullandıkları için, ebeveynlerin sosyal ve özlük halklarında kayba uğramamalı ve işyeri ve çalışma koşullarında aleyhte veya rızaları olmadan değişiklik yapılmamalıdır.
– Doğum sonrası, ebeveynlik izni süreci olan 2 yıla kadar kadınlar nöbet, vardiya, mesai gibi fazla çalışmaya tabii tutulmamalıdır.
BES İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE