SENDİKAMIZ BES; YARGI EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİNİ MECLİSE İLETTİ?

239

kckimg ct0ct =ct150ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct200ct /bykYargı Emekçileri, Sendikamız çağrısıyla haciz ve icra işlemlerine yönelik ücretlerin bütçeye aktarılmasına karşı, havuz paralarının eşit dağıtılması için tüm illerde Adliyeler önünde basın açıklamaları yaptılar.
Basın Açıklaması Aşağıdadır:
 
BASINA VE KAMUOYUNA
Bugün Büro Emekçileri Sendikasında örgütlü Yargı Emekçileri olarak; Ankara?da Adalet Bakanlığı?nın ve ülkemizin dört bir yanında tüm İl ve İlçe Adliye Binalarının önünden, Yargı Emekçileri olarak Sesimizi Yükseltiyor ve Alın Terimizin, Emeğimizin Karşılığının bizlere, Yargı Emekçilerine, tam ve kesintisiz olarak ödenmesini talep ediyoruz.
Yıllardır bizim Emeğimizle biriktirilen Havuz Paralarının tam ve kesintisiz olarak bizlere, Yargı Emekçilerine ödenmesi talebini TBMM Komisyonlarında görmezden gelen Milletvekillerimize bir gerçeği hatırlatıyoruz. Sizler “Vekil”siniz, “Asıl” olanlarsa Bizleriz.kckimg ct0ct =ct180ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct240ct /byk
2008 yılında Adalet Bakanlığında Yetkili Sendika olarak gündemleştirdiğimiz Yol Tazminatları (Havuz Paraları) konusunda Maliye Bakanlığının birikmiş olan miktarın Genel Bütçeye aktarılması girişimini, Yargı Emekçileri olarak Büro Emekçileri Sendikası çatısı altında yürüttüğümüz Kararlı Mücadele sonucunda engelledik.
Maliye Bakanlığının bu haksız girişimini engellememizin ardından konu TBMM Gündemine taşındı.
Bu girişimi de Yargı Emekçilerinin Örgütlü Mücadelesiyle püskürtmeyi başardık. Havuz Paralarının da içerisinde yer aldığı Yasa Tasarısının bu konuyla ilgili olarak o dönem TBMM?ne sunulan metninde, Havuz Paralarıyla ilgili düzenlemelerin TBMM Komisyonlarında geri çektirilmesini sağladık.
Onun yerine ?3717 sayılı Yasanın Yeniden Düzenlenmesi halinde Yargı Emekçileri tarafından alınmakta olan Ek Ödemelerin kesilmemesini? içeren bir düzenlemenin yasalaşmasını sağladık.
kckimg ct0ct =ct150ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct200ct /byk2008 yılında Samsun?dan Ankaraya doğru yaptığımız “Yargı”da Adalet, Bağımsız, Demokratik Türkiye Yürüyüşü?nün en önemli Taleplerinden birisini: Havuz Paralarının hiçbir Kesintiye Tabi Kılınmaksızın, Eşit ve Adil bir biçimde Yargı Emekçilerine ödenmesi oluşturuyordu.
AKP Hükümeti ve Adalet Bakanlığıysa, 3717 sayılı Yasanın Yeniden Düzenlenmesine ilişkin her girişiminde “Havuz Paralarının Asgari olarak %50sini ya Adalet Bakanlığı bünyesinde yer alan Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevi İşyurtları Kurumuna, ya da Genel Bütçeye aktarmayı” hedeflemiştir.
Şu anda TBMM Komisyonlarında Kabul Edilmiş bulunan ve yakında, belki de birkaç gün, ya da hafta içinde TBMM Genel Kuruluna getirilmesi beklenen Torba Yasa kapsamında da Havuz Paralarının Gaspı ve Havuz Sisteminin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
Sendikamız BES Havuz Paraları konusu TBMM Gündemine geldiğinde her zaman yaptığı gibi, Yargı Emekçilerinin Taleplerini TBMM?de grubu bulunan Siyasi Partilere iletti. TBMM Komisyonlarında Yargı Emekçileri lehine gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak amacıyla Önergeler verilmesi ve kabul edilmesi için Siyasi Partiler ve Milletvekilleri nezdinde çaba sarfetti. Olmadı, bizler Yargı Emekçileri olarak Türkiye?nin dört bir yanından TBMM?yi oluşturan 550 Milletvekilini Faks Yağmuruna tuttuk.kckimg ct0ct =ct150ct

style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct200ct /byk
Yine olmazsa, kendi Hakkımıza, Emeğimizin Karşılığına, Alın Terimize sahip çıkmak için Eylemlerimize devam edeceğiz. Mücadelemizi Yükselteceğiz. Bu haksız girişimin başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz.
Yaklaşık olarak 70 trilyonu bulan Havuz Paralarının tamamının biz Yargı Emekçilerine herhangi bir Kesinti Yapılmadan, Eşit ve Adil bir biçimde ödenmesini sağlamak AKP Hükümetinin ve 550 Milletvekilinin görevidir.
Yapılmak istenen Yeni Yasal Düzenleme ile Yargı Emekçileri tarafından üretilen Hizmetler Karşılığında elde edilen Gelirlerin Genel Bütçeye aktarılması öngörülerek, Havuz Sisteminin tasfiye edilmesi hedeflenmektedir. Bu düzenlemenin Yasalaşması halinde artık Havuz Parası diye bir birikim olmayacak ve Yargı Emekçilerine de dağıtım yapılmayacaktır.
Sadece ve sadece o hizmeti yerine getiren Yargı Emekçilerine Sabit bir Ücret ödenecektir. Yani Keşfe Gitmeyen, Gidemeyen ya da Gönderilmeyen Yargı Emekçileri mağdur edilecektir.
kckimg ct0ct =ct200ct