KONFEDERASYONUMUZ VE SENDİKA YÖNETİCİLERİMİZE YAPILAN GÖZALTILARI KINIYORUZ?

240

kckimg ct0ct =ct200ct


style=ctfloat: ; border: 0; margin: 5px;ct ct267ct /byk
 
BASKILARA KARŞI DAYANIŞMAYI BÜYÜTELİM…
Konuyla İlgili Basın Açıklamamız Aşağıdadır:
BASINA VE KAMUOYUNA
kckembykKonfederasyonumuz KESK ve Sendikamız BES kurulduğu günden beri çok yoğun baskılara, sürgünlere, işten atmalara, idari ve adli soruşturmalarla karşı kalmıştır. k
kckembykBugün sabah, KESK Örgütlenme Sekreteri Akman Şimşek, SES Genel Hukuk TİS ve Kadın Sekreteri Meryem kkckembykÖzsöğüt ve BES Ankara 1 Nolu Şube Yöneticimiz Ahmet Danacıoğlunun da araların da bulunduğu 28 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunuyoruz.kkckembyk k
kckembykKonfederasyonumuza ve sendika üye ve yöneticilerine, demokrat kurumlara yönelik geliştirilen baskı, gözaltı ve cezalandırmalar hiçbir demokratik ve hukuki ölçüye sığmamaktadır. Bu tür uygulamalar, temel insan haklarından olan örgütlenme ve ifade özgürlüğünün ihlalidir.k
kckembykDemokratik açılım söylemlerinin gündemde olduğu bir dönemde, bu tür baskı ve gözaltılar, tutuklamalarla, AKP Hükümetinin kendine demokrat olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır.k
kckembykBu gözaltılar, baskılar; kamu emekçilerinin yıllardır sürdürdüğü sendikal haklar, emek ve demokrasi mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemize engel olamayacaktır.k
kckembykBüro Emekçileri Sendikası olarak, Hükümetin ve Ankara Emniyetinin bu tutumunu kınıyor, Sendika Yöneticilerimizin ve gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz.kBES
MERKEZ YÖNETİM KURULU