1 MAYIS 2010?DA TÜRKİYE?NİN TÜM ALANLARINDAYIZ?!

226

kckimg ct0ct =ct150ct


style=ctfloat: ; margin: 5px;ct ct220ct /bykİŞÇİ SINIFININ ULUSLARARASI BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ KUTLU OLSUN…!
Sendikamız her yıl olduğu gibi bu yıl da, 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü Kutlamalarında ülkemizin dört bir yanındaki tüm 1 Mayıs Alanlarında olacaktır.
İstanbul Taksim’de kutlanacak olan 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü Kutlamalarında da Sendikamız en güçlü bir biçimde yerini alacaktır.
Konfederasyonumuz KESKin de içerisinde yer aldığı 6 Konfederasyonun Kararı gereğince; Büro Emekçileri Sendikası ülke genelinde tüm 1 Mayıs Alanlarında “İnsanca Yaşam”, “Güvenceli İstihdam”, “Grev ve Toplu Sözleşme Hakkı”, “Emekten Yana Eşitlikçi, Özgürlükçü ve Demokratik bir Anayasa”, kckimg ct0ct =ct210ct

style=ctfloat: ; border: 0; margin: 5px;ct ct150ct /byk”Eşitlik ve Adalet”, “Bağımsız ve Demokratik Türkiye” ve “Eşit, Özgür ve Demokratik bir ülkedekckimg ct0ct =ct150ct

style=ctfloat: ; border: 0; margin: 5px;ct ct100ct /byk Barış içinde Kardeşçe Birarada Yaşam” taleplerini ifade edecektir.
İşçi Sınıfı Mücadelesine olan inancımız, Savaşsız ve Sınıfsız bir Dünyaya olan özlemlerimiz ve Üretenlerin Yöneteceği bir ülkeye dair Mücadelemizle 1 Mayıs 2010?da ülke genelinde Alanlarda olacağız.
Tüm İşçileri, Emekçileri, Kamu Emekçilerini, Yoksulları, Mağdurları ve sistem tarafından ötekileştirilmeye çalışılanları 1 Mayıs Alanlarında buluşmaya ve Kardeşliğin Türküsünü söylemeye davet ediyoruz…  
MERKEZ YÖNETİM KURULU