GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YETKİLİLERİNİN YARGILANMASI BAŞLADI…

267

05.05.2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. ve 15.maddelerinde yer alan sözlü sınav ibaresinin iptali için Danıştay 5.Dairesinde 2006/3315 esas numarası ile açmış olduğumuz davada “sözlü sınav” ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş ve bu karar Gelir İdaresi Başkanlığı’na 10.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Bu karara rağmen Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2007 yılında yapılan Müdür Yardımcılığı sınavında yargı kararını uygulayarak yazılı sınav sonuçlarına göre atama yapması gerekirken, 21.07.2007 tarihli onayla sözlü sınav sonuçlarına göre atamaları yapmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin sözlü sınava ilişkin hükümlerinin iptali ve 2007 yılı Görevde Yükselme Sınavı Müdür Yardımcılığı yazılı sınavında başarılı olan ve sözlü sınavda başarısız sayılan üyemiz İdris AKÇELİK’e uygulanan bireysel işlemin iptali için Danıştay 5.Dairesinde açmış olduğumuz davada Danıştay 5.Daire Başkanlığı 26.03.2007 tarih ve 2007/3025 Esas sayılı Kararı ile daha önce Yürütmeyi Durdurma Kararı verildiğinden yeniden bir karar verilmesine yer olmadığına karar verilerek bu karar 15.08.2007 tarihinde Başkanlığa tebliğ etmişti.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sözlü sınavı dikkate almadan atamaları yapmaması ya da yapılan atamaları iptal ederek yazılı sınav sonuçlarına göre ilk 100 kişinin atamasını yapması gerekirken, Başkanlık her iki Mahkeme Kararını da uygulamamıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Mahkeme Kararını uygulamaması nedeniyle Sendika Genel Merkezimiz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş olup, Maliye Bakanlığı 4483 sayılı yasa kapsamında ilgililer hakkında soruşturma izni vermemiştir. Bunun üzerine Sendikamız tarafından Danıştay Başkanlığına itiraz edilmiş olup, itirazımız sonucu Danıştay Başkanlığı ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasına karar vermiştir.
Bu karar üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanarak, Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2009/1328 Esas sayılı Dosya Numarası ile dava açılmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili dönem yetkilileri; Osman ARIOĞLU, Mehmet ARABACI, Bülent BÜYÜKDIĞAN, Yusuf ÇİLKOPARAN ve Fethi KARA hakkında Mahkeme Kararını uygulamayarak görevlerini kötüye kullanmaları nedeniyle açılan davanın ilk duruşması 04.03.2010 tarihinde Ankara 5.Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacaktır.
Sendikamız tarafından mücadelenin her türlü yöntemi yürütülmekte olup, hukuksal mücadelede haksızlıklar ortadan kaldırılıncaya, sorumlular cezalandırılıncaya kadar bu tutumumuz ısrarlı devam edecektir.
Tüm Emekçileri; Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı emekçilerinin sorunlarına karşı fiili meşru ve hukuksal mücadelenin yürütülmesinde, kazanılmış haklarımızın korunup genişletilmesinde verilen örgütlü mücadeleye katılmaya ve BES’te örgütlenmeye çağırıyoruz.