4/C?Lİ EMEKÇİLERİN SENDİKAMIZA ÜYE OLABİLMELERİ İÇİN SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ MÜCADELE KAZANIMLA SONUÇLANDI!

243

kckfont color=ctshrpff0000ctbyk4/C’Lİ EMEKÇİLERE ÇAĞRIMIZDIR! kck/fontbyk
Sendikamızın; örgütlenme özgürlüğünün sınırlanmaması, tüm emekçilerin Sendikalarımıza üye olabilmesinin önündeki engellerin kaldırılması için yıllardır mücadele verdiği bilinmektedir.
Sendikamızın ve KESK’in açmış olduğu davalar ve yapılan eylem ve etkinlikler sonucu 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 3.maddesi 04.04.2007 tarihinde değiştirilerek “sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan” ibaresi eklenmiş ve işçi statüsü dışındaki tüm personelin Sendikalara üye olması sağlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi pek çok kurum ve kuruluşta görev yapan 4/C’li personelin bu tarih itibariyle Sendikalara üyelikleri kabul edilerek aidat kesintileri yapılmaya başlanmıştır.
Ancak, bilindiği üzere Adalet Bakanlığı Danıştay?da sonuçlanan bir davayı gerekçe göstererek 4/Cli personelin Sendikalara üye olamayacaklarına dair Resmi İnternet Sitesinde yazı yayımlamıştı. Sürece dair Sendikamız itirazlarını sürdürmüş, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ile yazışmalar yapmış ve örgütlenme özgürlüğünün engellenmemesini istemiştir. Üyelikleri kabul edilmeyen 4/Cli personelin üye olmalarının sağlanması için İdare Mahkemelerinde davalar açmıştır.kckp align=ctjustifyAdalet Bakanlığı bir taraftan 4/Cli personelin üye olamayacağını söylerken diğer yandan da 2009/Mayıs ayı yetki toplantılarında T.Büro Senin 4/Cli üyeliklerini kabul edip, Sendikamızın 4/Cli üyelerini kabul etmeyerek örgütlenme hakkını ihlal etmiş, bu tutumuyla Devlet Güdümlü Sendikaya açık destek vermiştir. Bu durumda kanun eşit uygulanmamış ve Sendikamız tarafından yetki tespit tutanaklarına itiraz edilmiştir. Ayrıca, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin YILDIRIM ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tetkik Hakimi Tamer BAŞPINAR hakkında suç duyurusunda bulunularak, görevini kötüye kullandıkları için işlem yapılması talep edilmiş ve Adalet Bakanlığının verdiği cevabi yazı dava konusu yapılmıştır. Adalet Bakanlığı yetkilileri hakkında açmış olduğumuz dava devam etmektedir.kckp align=ctjustifyAdalet Bakanlığında bu gelişmeler yaşanırken, TEKELin özelleştirme sürecinin tamamlanması ve TEKEL işçilerinin 4/Cli olmak istememeleri nedeniyle eylemleri basın ve kamuoyunda geniş yer bulmuş ve 4/C uygulamasını kamuoyunun tartışmasına açmıştır.kckp align=ctjustifyIMFnin talimatları doğrultusunda, AKP iktidarı tarafından ülkemiz emekçilerine dayatılan 4/C uygulaması; emekçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldıran, onları açlığa ve yoksulluğa mahkum eden, yoğunlaştırılmış emek sömürüsünü getiren, iş güvencesini ortadan kaldıran bir kandırmacadır.kckp align=ctjustifyAKP İktidarının özelleştirme politikaları sonucu işsiz kalan binlerce emekçi birçok kamu kuruluşunda olduğu gibi, Adalet Bakanlığı ve bağlı Adliyelerde de çalışmaktadır. Ancak Adalet Bakanlığı?nın anti demokratik tutumu ve uygulamaları sonucu bugüne kadar binlerce 4/Cli emekçinin Sendikalarımıza üye olmaları engellenmiştir.kckp align=ctjustifyTüm bunlara rağmen, Sendikamızın yürütmüş olduğu meşru ve örgütlü mücadele sonucunda; Adalet Bakanlığı 31.12.2009 tarihinde Resmi İnternet Sitesinde bir yazı yayımlayarak, 4/Cli emekçilerin Sendikaya üye olabileceğini açıklayarak bu anti demokratik tutumuna son vermiştir.kckp align=ctjustifykckfont color=ctshrpff0000ctbykAdalet Bakanlığında çalışmakta olan tüm 4/Cli emekçilere çağrımızdır. kck/fontbykkckp align=ctjustifySendikamız BES, 20 yıldır özelleştirme politikalarına karşı mücadele etmektedir. Sendikamız, özelleştirmelerin, kölelik olduğunu, iş güvencesini ortadan kaldırdığını, soygun ve sömürüyü sınırsız hale getirdiğini, çalışma yaşamını emekçiler açısından cehenneme çevirdiğini, emekçileri sefalet ücretine mahkum edeceğinden bu anti demokratik uygulamaların ve özelleştirmelerin derhal durdurulması gerektiğini kamuoyuna ve tüm emekçilere açıklamıştır.kckp align=ctjustifyTüm bunlara rağmen, özelleştirme süreçlerinde, IMFnin ve AKPnin politikalarına açıktan destek veren sarı sendikaların; işçilerin yaşamında yaratmış olduğu ağır tahribatı bugün kamuda çalışan işçilerin güncel yaşamında görmekteyiz. TEKEL işçileri bunun en somut örneğidir.kckp align=ctjustifyMemur Sendikalarının örgütlü olduğu kamu kurumlarında da, IMF ve AKP?nin özelleştirme politikalarına açıktan destek veren devlet güdümlü sarı sendikalar mevcuttur.kckp align=ctjustifyTüm 4/Cli emekçileri, geçmişte karşı karşıya kaldıkları tuzaklara düşmemek için; emeğin, emekçinin onurlu, direngen ve örgütlü gücü BES?e üye olmaya çağırıyoruz. align=ctjustifySüreç ile ilgili Sendikamızın yapmış olduğu yazışmalar kcka href=cthttp://www.bes.org.tr/images/stories/dosyaekleri/4cek.pdfctbykektedir.kck/abykkck/divbykrn