06.05.2009 – YARGI EMEKÇİLERİNİN HAVUZ PARALARININ GASBINA KARŞI İMZA KAMPANYASI…

206

3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun değiştirilmesi için, Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısının 29 ve 30.maddeleri düzenlenerek 22.04.2009 tarihinde TBMM’ne sevk edilmiştir.