SENDİKAMIZ, NÜFUS EMEKÇİLERİNİN MARUZ BIRAKILDIĞI ANGARYAYA SON VERİLMESİNİ İSTEDİ.

256

İçişleri Bakanlığı’na ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne taleplerimizi ilettik…
Malumları olduğu üzere; 28 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde Yüksek Seçim Kurulunun Yerel Seçimlere yönelik hazırlıkları nedeniyle Nüfus Emekçileri mağdur edilmektedir.
Geçtiğimiz aylarda seçmen listeleri üzerinde yaşanan sorunlar nedeniyle yoğun iş yüküne maruz kalan Nüfus Emekçileri, son günlerde de Yerel Seçimlerde kullanılacak kimlik belgelerinde “TC Kimlik” numarasının şart koşulması nedeniyle; gündüz-gece, Cumartesi-Pazar demeden zorunlu fazla mesai uygulamalarına maruz kalmaktadır.
Ancak, Yüksek Seçim Kurulu tarafından, Mahalle Muhtarlıklarından alınacak olan ‘Nüfus Örnekleriyle’ de oy kullanılabileceği açıklanmış bulunmaktadır. Bu itibarla, Bakanlığınızca yeni bir Genelge yayımlanarak, acilen fazla mesai saatlerinin yasal mevzuatta belirlenen, ayda en fazla 100 saat sınırına çekilmesi, gece çalışmalarına son verilmesi, hafta içi ve hafta sonu yapılan fazla mesai saatlerinin en fazla akşam saat 18.00 itibariyle sona erdirilecek şekilde sınırlandırılması hususları tüm Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü personelinin beklentisidir.
Diğer taraftan, Anayasamızın 18. maddesiyle ‘Angarya’ yani ‘Karşılıksız Çalıştırma’ açıkça yasaklanmış, idarenin talebi üzerine yapılan veya yaptırılan her türlü çalışmanın karşılığının ödenmesi konusu Anayasal güvence altına alınmıştır.
Bu itibarla, yaşanan iş yoğunluğu ve gece gündüz demeden yaptırılan fazla ve yoğun çalışma da dikkate alınarak, Fazla Mesai Ücretlerinden yapılan %15’lik Gelir Vergisi Kesintisine son verilmesini, Nüfus Emekçilerine, Fazla Mesai Ücretlerinin yanı sıra, Nisan 2009 ayı itibariyle bir brüt maaş tutarında ikramiye ödenmesini, hakkaniyet ve adalet ilkeleri çerçevesinde talep ediyoruz.