GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI VE DEFTERDARLIKLARA VERİLECEK DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

278

Eşit İşe Eşit Ücret verilmesi talebiyle dava açmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve Defterdarlıklara verilecek dilekçe örnekleri ektedir.
Dilekçe Örnekleri