3. DÖNEM 2. MTK SONUÇ BİLDİRGESİ

242

2-3 MART 2007 2-3 Mart 2007 tarihlerinde yapılan 3. Dönem 2. Merkez Temsilciler Kurulu Toplantısına MYK Üyeleri, Merkez Denetleme Kurulu’ndan Hüseyin GÜLER, Şahin Mehmet BİNİCİER ile Şube ve Temsilciliklerimizden;Adana Şubeden Fatma Sarıoğuz, Sevim Kaya, Amasya İl Temsilciliğinden Yüksel Bavagir, Ankara 1 No’lu Şubeden İbrahim Özger, Seher Toskoy, Mesut Özçelik, Selma Gürkan, Ankara 2 No’lu Şubeden Cemal Yıldırım, Ahmet Karaoğlu, Turgut Çobanoğlu, Antalya Şubeden Mustafa Ayar, Ali Sarıkaya, Aydın Şubeden Firdevs Çakmak, Mustafa Yıldırım, Balıkesir Şubeden Şinasi Dağlı, Bartın Şubeden Tayfun Kalender, Bursa Şubeden Sürmeli Selçuk Söğüt, Denizli Şubeden Mehmet Gündüz, Nevin Mercan, Diyarbakır Şubeden Serdal Savaşçı, Edirne Şubeden Yılmaz Dere, Erzincan İl Temsilciliğinden Fikret Irmak, Gaziantep Şubeden Enver Karalar, Hatay İl Temsilciliğinden Sedat İskenderoğlu, Isparta Şubeden Mehmet Dağdelen, İstanbul 1 No’lu Şubeden Dursun Doğan, İbrahim Yeşilova, İstanbul 2 No’lu Şubeden Ali Şan Elitoğ, Halim Özpınar, Devrim Karaca, İstanbul 3 No’lu Şubeden Nafi Maraş, Ali Ulutaş, İsmail Şeker, İzmir Şubeden Musa Sever, Veli Salgın, Ali Savaş, Cem Bilici, Karaman İl Temsilciliğinden Mehmet Uğur, Kars İl Temsilciliğinden Hayati Mehmetoğlu, Kayseri Şubeden Fatmagül Bayat, Musa Akpınar, Kırklareli İl Temsilciliğinden Sait Emir, Kilis İl Temsilciliğinden Kıyasettin Aslan, Kocaeli Şubeden Akın Şişman, Konya Şubeden Ali Ülkümen, Fadime Günay, Mardin Şubeden Osman Nuri Son, Yılmaz Zengin, Mersin Şubeden Merdan Taş, Ordu İl Temsilciliğinden Sedat Özer, Samsun Şubeden Aliye İnce, Siirt İl Temsilciliğinden Sabri Özdemir, Trabzon Şubeden Osman Biçer, Köksal Berber, Tunceli Şubeden Mustafa Yücesoy, Zonguldak Şubeden Mehmet Girgin katılmışlardır. Ayrıca, Samsun Şubeden Ahmet Kesik, Hakkari MTK Üyeleri, Batman, Çorum, Şanlıurfa, Karabük MTK üyeleri, mazeretlerinden dolayı katılamamışlardır.3. Dönem 2. MTK’muzun açılış konuşmasını Genel Başkanımız Mustafa Çınar yapmıştır. Genel Başkanımızın yapmış olduğu konuşmada; IMF ve Dünya Bankası baskılarıyla işbirlikçi hükümetler aracılığıyla ülkemizde uygulanmaya konulan neo-liberal politikalar sonucu özelleştirme süreçlerinin bittiği, kamu hizmetlerinin tasfiyesinin hızlandırıldığı bir dönemde MTK’mızın toplanmasının anlamlı olduğunu belirtti.Ayrıca işkolumuzun örgütlenme alanına giren kurumlarda yaşanan örgütsel sıkıntı ve sorunları değerlendirmesiyle birlikte, çözüm önerilerine ilişkin sendikamızın genel yaklaşımını ifade ederek, başta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler olmak üzere, seçim süreçlerini değerlendirerek, belirtilen seçimlere ilişkin sendikamızın ve emek örgütleri ile demokrasi güçlerinin nasıl bir tutum alacağı konusunda saptamalarda bulunularak Kürt sorunundaki çözümsüzlüğün hala devam ettiğinin altını çizmiş, ‘Türkiye Barışını Arıyor’ konferansının sonuçları üzerinden bir açılımın, sorunun çözümüne hizmet edeceğini ifade etmiştir.2007 yılının emekçiler ve toplum açısından zor bir yıl olacağını belirterek Merkez Temsilciler Kurulumuzun alacağı kararlarla mücadelenin yükseltilmesine ilişkin kararlılığın örgütümüzde olduğunu belirterek, kurula başarılar dilemiştir.Merkez Temsilciler Kurulumuza gerek yazılı görüş, gerekse sözlü olarak yapılan değerlendirmeler ışığında Merkez Yönetim Kurulumuzun da yapmış olduğu değerlendirmeler sonucu önümüzdeki dönemin programı aşağıdaki şekilde çıkartılmıştır.MTK’mız, işkolumuza bağlı kurumlarda yaşanan sorunları tartışmış, başta Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda yaşanan uzman olan-uzman olmayan uygulamasına ve diğer kurumların taleplerini içeren ‘Eşit İşe Eşit Ücret’, ‘İş Güvencemi İstiyorum’, ‘Sözleşmeli Köle Olmayacağız’ talebiyle merkezi bir eylemin yapılmasını zorunlu görmüştür.Bu nedenle, MYK’mız tarafından yapılan değerlendirmede, başta Maliye Bakanlığı olmak üzere, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlıklarından yaşanan sorunlara ilişkin taleplerimizin kamuoyuna ve ilgili makamlara sunulmak için merkezi eylemin 7 Nisan 2007 tarihinde yapılmasına karar vermiştir.MYK’mız tarafından MTK’nın önerileri doğrultusunda karar altına alınan eylemin amacı, tüm kurumlarda yaşanan sorunları ifade etmekle beraber, bütçeden ayrılan payların azlığı, Gelir İdaresi Başkanlığında yaşanan ayrıştırmalar, uzman olan, olmayan, ekonomik demokratik taleplerimizin ifade edilmesi, sosyal güvenlik yasaları, sağlıkta yıkım, hak gaspları, sözleşmeli personel uygulaması, iş güvencemizin kaldırılmak istenmesi uygulamalarına karşı, eylem ve etkinliklerimiz, kadrolarımız ve tüm çalışanlarımız tarafından bütünsellikli olarak görülmeli, eylem ve etkinliklerin alt yapısı bu çerçevede oluşturulmalıdır.Yukarıda sıraladığımız taleplerimizi haykırmak için 7 Nisan 2007 tarihinde Maliye Bakanlığı önünde olacağız. Ayrıca TBMM ‘de grubu bulunan siyasi partilere de taleplerimizi içeren dosyaları sunacağız.1- Eylemin hedef ve amaçlarının çalışanlarımıza, hedef kitlemize anlatılması için ve eyleme kitlesel katılımın sağlanması için tüm birimlerimizde işyeri çalışmalarının yapılması, sürecin algılanması bakımından önemsenmelidir.2- Kitlesel ve hak alıcı bir eyleme dönüşmesi için demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, siyasi partilere, eyleme katılım sağlamaları için merkezlerine ve yerelde şubelerine yazı yazılmasına ve ziyaretlerde bulunulmasına, merkezi boyutta Genel Merkez, yerelde Şube ve Temsilciliklerimiz tarafından girişimlerde bulunulacaktır.3- 19-24 Mart 2007 tarihleri arasında, kokart takma, işyeri toplantılarının yapılması, panel, konferans, sempozyum etkinliklerinin Şube ve Temsilciliklerimiz tarafından yapılmasına,4- 24 Mart 2007’de merkezi anlamda, Genel Merkez tarafından Ankara’da merkezi bir sempozyumun yapılmasına,5- 19-30 Mart 2007 tarihleri arasında merkezi olarak hazırlanan dilekçenin tüm Şube ve Temsilciliklerimizin çalışanları tarafından Maliye Bakanı’na posta yoluyla gönderilmesine, yerellerde eylem hazırlığı için merkezden gönderilen afişlerin, bildirilerin, gazetelerin tüm işyerlerinde dağıtılmasına,6- 2-6 Nisan 2007 tarihleri arasında Ankara eylemine kitlesel katılımın sağlanması için Maliye birimlerinde Maliye işkoluna ilişkin sorunları ifade eden broşürün dağıtılmasına,7- Şube ve Temsilciliklerimiz, kendi yerellerinde yerel yazılı ve görsel basını ziyaret ederek, öznel çalışma biçimlerini de geliştirerek merkezi eyleme hazırlanmaları ve gerekli kitlesel katılımın sağlanması için duyarlılığın gösterilmesi.8- Merkezi eylemin gerçekleşmesinde Genel Merkezimiz mali kaynağı sağlamakla beraber, Şube ve Temsilciliklerimizin dayanışmayı esas alan bir yaklaşımla eyleme hazırlanmaları, eyleme katılmayan çalışanlardan onları da duyarlı kılabilmek için maddi dayanışmanın sağlanması.9- Eyleme tüm Şube ve Temsilciliklerimiz katılacaklardır, gerekli kitlesel katılımın sağlanması için yapılan çalışmalar merkeze rapor edilmeli, eyleme katılacakların sayısı, en geç 4 Nisan günü Genel Merkeze bildirilmelidir.10- Eylemin teknik ayrıntıları daha sonra ayrıntılı olarak örgütümüze gönderilecektir.Eğitim Alanındaa) Yönetici eğitimi, bölgesel eğitim, işyeri eğitimleri ve kadro eğitimi yapılacak olup, (Yönetici eğitim 16-17 Mart 2007 tarihlerinde yapılacaktır. Belirtilen diğer eğitimler 15 Mayıs sonrası dönemde planlanıp yapılacaktır.)b) Yerellerde ise Şube ve Temsilciliklerimiz işyeri eğitimleri olmak üzere eğitim çalışmaları önümüzdeki dönem yapacaklardır.c) Varolan örgütlülüğümüzü daha nitelikli hale getirmek için eğitim içerikli materyaller MYK’mızca çıkarılacaktır.Hukuk Alanındaa) Şubelerin, hukuki sorunun çözümü noktasında Genel Merkezle paylaşılarak adım atılması.b) Kurum yetkisi aldığımız yerlerde yapılacak KİK görüşmeleri öncesi geniş çaplı çalışma yapılarak KİK görüşmeleri yürütülerek kazanımlarımızı örgütün bir bütünüyle paylaşılarak takipçisi olunacaktır.c) Görevde ve unvanda yükselme sınavları başta olmak üzere (şef, müdür yardımcısı, uzman vb.) yapılacak sınavlar öncesi, kurumlar tarafından yayınlanan görevde yükselme ve atama yönetmeliklerine ilişkin hukuki çalışmalarımıza zamanında ve yerinde müdahale edilecek, her türlü hukuki süreç işletecek ve örgüte anında duyuracaktır.d) İşkolumuza giren kurumlarda başta personel eksikliği olmak üzere yemek, kreş, sosyal tesislerin kullanımına ilişkin karşılaşılan haksızlıkların önlenmesi için bu alanda da hukuki çalışmalara ağırlık verilecektir.e) Üyelerimiz ve çalışanların özlük, ekonomik, demokratik sorunlarıyla birlikte ek gösterge, derece, terfi, ücret durumu gibi konulara ilişkin hukuki çalışmalarımız ağırlık kazanacak ve varolan haksızlıkları ortadan kaldırmak için yürüteceğimiz mücadeleyle birlikte yargı yolu da süratle işletilecektir.f) İşkolumuza giren kurumlarda, personel eksikliğine yönelik yükselme, eğitim gibi sorunlara yönelik özel bir çalışma yapılacaktır.Örgütlenme Alanındaa) Sendikamız, öncelikle örgütlülüğümüzü etkili ve nitelikli bir örgütlenme yapısına kavuşturmak için etkin bir örgütlenme faaliyetine girecektir. Başta üyelerimizin %70’ini oluşturan 15 büyük ilde örgütlenme çalışmalarına hız verilecek, başta kurum ve işyeri yetkisi olmak üzere örgütlenme hedefini genişletecektir.b) Örgütsel olarak zayıf olunan illere ağırlık verilecek, Şube ve Temsilciliklerle birlikte il il, ilçe ilçe işyerlerini hedef alan çalışmalar örgütlenme programı dahilinde yürütülecektir.c) Bölgesel toplantılar hedeflenecektir. (bölgesel üye ve işyeri temsilcisi toplantıları)d) İşkolumuzda istihdam edilen çalışanlar çeşitli statülerde tanımlanmış olup, bunların önemli bir bölümü Devlet Memurları Kanununa, 657’ye tabi olmakla birlikte, birçok kurumda 4/B, 4/C ve 399 gibi sözleşmeli yada taşeron ilişkisi içerisinde çalıştırılmaktadır. Sendikamız Hukuk ve TİS Sekreterliği ile birlikte yapacağı çalışma başta olmak üzere, belirtilen unvanlarda çalışanların sendikamıza üye yapılması konusunda etkin bir çalışma yürütülerek fiili adımlar atılacaktır.e) Sendikamızın gerek tüzüğünde, gerekse kongrelerinde almış olduğu kararlar doğrultusunda kurumsal işleyişimizdeki eksiklikler giderilecek, önümüzdeki süreçte etkili ve kalıcı örgütlenme modellerini işyerlerinde yaşam bulması konusunda işyeri merkezli, doğrudan katılımı esas alan işyeri meclisleri ve ilçe meclislerinin oluşturulması konusunda somut adımlar atılacaktır.f) Yetki dönemi, bilindiği gibi 2007 yılı yetkili sendika tespiti Mayıs 2007 kesinti listeleri üzerinden yapılacaktır. Şube ve Temsilciliklerimizin yetki dönemine ilişkin örgütlenme çalışmalarını hızlandırmaları, yeni yapılacak üyelerin ve diğer sendikalardan alınacak istifaların en hızlı şekilde işleme konularak 15 Mayıs kesinti listelerine yetiştirmeleri gerekmektedir.g) 2007 yılı yetkili sendika veya kurum yetkilileri 15 Mayıs verileri üzerinden yapılacağından, tüm Şube ve Temsilciliklerimizin iller bazında iş yerlerinde tutulacak tutanaklar hakkında şimdiden üye ve temsilcilerimize bilgi vermeleri, iş yerlerinde çalışma yapmaları oldukça önemlidir. Geçmiş dönemlerde yaşadığımız eksiklikleri şimdiden görerek, önlemleri almak, tutanak edilmeyen ve sayılmayan üyelerimizin bulunduğu birimleri tespit etmek bize kurum veya sendika yetkisi getireceğinden oldukça önemlidir.h) 2007 yetkili sendika olma hedefimiz çalışmalarımıza bağlıdır. Merkezi boyutta oluşturacağımız örgütlenme alan çalışmalarımız yerelde Şube ve Temsilciliklerde büyük bir inanç ve moralle hayata geçtiğinde nicelik anlamda önemli büyümelere neden olacaktır. Bu nedenle, kurum bazında bir önceki dönem kaybettiğimiz yetkiyi bu dönem almak zorundayız. Yetkiye en yakın olduğumuz kurumlar Maliye Bakanlığı ve bağlı kurumlar (Gelir İdaresi vb.), Sosyal Güvenlik Başkanlığı, SSK, Emekli Sandığı bulunmaktadır. Bu kurumlarda yapacağımız örgütlenme çalışmaları, genel yetkiyi de beraberinde getirecektir. ‘Yetki önemli-önemsiz’ ikilemine düşmeden, tüm kadrolarımız bu çalışmayı yürütmekle görevlidir.i) Şube ve Temsilciliklerimizin örgütlenme çalışmaları genel merkezimiz tarafından maddi olarak finanse edilmektedir. Bu konuda yapılacak olan çalışmaların da somut veriler ve yeni üyelikler yapmak her Şube ve Temsilciliklerimizin ertelenemez görevidir. Yapacağımız işler üzerinden yürüteceğimiz örgütsel öneri ve tartışmaların yaşamda karşılığı olmakla birlikte bizi hedef ve amaçlarımıza daha da yakınlaştıracak, güven ilişkimizi daha güçlendirecektir.j) 2007 yılı yetkili sendika ve yetkili kurum olma hedefimiz tüm Şube ve Temsilciliklerimizin önünde önemli bir görev olarak durmaktadır. Bu görevi tüm Şube ve Temsilciliklerimizin başaracağına inanıyoruz. Binlerce örgütsüz büro emekçisi bizleri beklemektedir. Tüm kadrolarımız buna cevap vermek durumundadır.Basın Yayın Alanındaa) Sendikamızın basın yayın alanındaki eksiklikleri en kısa sürede giderilecek, başta teknolojik olanaklar olmak üzere diğer argümanları en etkin bir şekilde örgütümüzün olanaklarına sunulacaktır. (web sayfası, bilgisayar ağının genişletilmesi, msn vb.)b) Üyelerimizin sendikal bilincini ve kültürünü geliştirilmesinde esas alınan yayın materyalleri yaygınlaştırılacak, sendikamızın dergisi ve gazetesi belirlenen periyotlarda yayınlanacak, BES’in bütünleşmesini engellemeyecek bir tarzda kurumlara yönelik özel broşür, bülten, bildiri ve afiş gibi araçlar hızlı bir şekilde kullanılacaktır.c) Sistemin ideolojik argümanları olan, toplam kalite yönetimi, performans, strateji geliştirme, insan kaynakları, norm kadro, esnek ve kuralsız çalışma gibi yaklaşımlara karşı sınıfsal bakış açımızı ifade etmek ve sendikamızın temel politikalarını üye ve çalışanlara aktarmak için belirtilen bu konular hakkında sendikamızın alternatif yaklaşımlarını ifade eden özel çalışmalar yapılacaktır.d) Sendikamız ülkede ve dünyadaki sendikalardaki gelişmeleri takip etme ve enternasyonal dayanışmayı tüm üyelerimize taşıma amacıyla, bu alanda bu gelişmeleri de özel bir çalışmayla birlikte planlayacaktır.e) Tüzüğümüzün basın yayın sekreterliği bölümünde ifade edilen ‘kadın komisyonu’nun tüm Şube ve Temsilciliklerimizde kurulması hızlandırılacak, işkolumuzdaki çalışanların çoğunluğunu kadın emekçilerinin oluşturmasından kaynaklı, bu alana ilişkin de sınıfsal içeriğe uygun özel çalışmalar yapılarak örgütümüzle paylaşılacaktır. (kadın eğitimi, kurultay vb.)f) Üyelerimizin ayniyat duygularının gelişmesine yönelik çalışmalarımıza hız verilecek, başta kimlik ve rozet sorunu çözülecektir.MTK’mızın açığa çıkardığı diğer sorunlara ilişkin ise, örgütlenme, eğitim ve mücadele bir bütün olarak yürütülecektir. Sosyal güvenlik politikası, vergi politikaları, adalet sistemine yönelik çalışmalar hızlandırılacak, panel, sempozyum vb. etkinlikler yapılacaktır.Ülkemizdeki ve dünyadaki siyasal gelişmeler yakından takip edilecek, özellikle ülkemizdeki temel siyasal sorunlar karşısında örgütsel refleksimizi açığa çıkartacağız.a) Kürt sorununun çözümü, 301. madde ve ırkçı, gerici ve şoven yaklaşımlara karşıb) Demokratik bir anayasa talebi,c) Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması talebi,d) Bu belirtilen temel sorunlara karşı diğer emek ve demokrasi güçleriyle ortak hareket etme ve mücadele perspektifi oluşturulması konusunda daha etkin bir rol alınması hedeflenecektir. Ücret adaletsizliği ve iş güvencesini ortadan kaldıran düzenlemelere karşı sendikamız daha etkin bir rol alacak, belirtilen konulara ilişkin sendikamızın yayınlarında bakış açımızı ifade eden değerlendirmelerimiz yer alacaktır.MTK’mızın, örgütümüzün önümüzdeki dönem içerisinde altını çizdiği bu konular ilişkin MYK’mız yapılacak her çalışmanın sonucu ve takvimlendirmesini ayrıntılı olarak ayrıca örgütümüze bildirecektir.[kck]/p[rn][byk]