SENDİKANIN ÇALIŞMALARINA, EYLEMLERİNE, ETKİNLİKLERİNE KATILMANIN CEZALANDIRILAMAYACAĞI KESİNLEŞMİŞTİR.

266

İşyeri Temsilcimiz Hülya ÇAĞLAR’a, Sendikamızın materyallerini dağıttığı, eylem ve etkinliklere katıldığı için verilen ‘MEMURİYETTEN ÇIKARMA’ cezasında Ankara 15. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararından sonra esastan kararını da vererek ‘Sendikal faaliyetin suç unsuru taşımadığına’ hükmetmiştir.Mahkemenin kararı için ‘Dosya İndir’i tıklayınız.