ÇALIŞANLARIN İZİN KULLANIMINDA YAŞADIKLARI HUKUKSUZLUĞA SON…

276

Kamu çalışanlarının yıllık izinlerini kullanmalarında çeşitli sorunlar yaşanmakta, özellikle idarecilerin yıllık izinlerin parça parça kullanılmasında ve izin sürelerinin hesaplanmasındaki hukuksuzluklar, çalışanları sıkıntıya sokmakta, hak gasplarına sebep olmaktadır.Çalışanlar tarafından 5 günlük izin kullanımında yaşanan hukuksuzluğu aşmak için Sendikamız ile Devlet Personel Başkanlığı arasında yapılan yazışma neticesinde alınan cevabi yazı çalışanların izin hakkının gaspının önüne geçmesi açısından önemlidir.Yazı ekdedir.