4-B VE 4-C’YE GÖRE ÇALIŞANLARI SENDİKAMIZDA ÖRGÜTLENMEYE ÇAĞIRIYORUZ!..

285

4688 sayılı Kanunun 3. maddesinde 5620 sayılı Kanunun 4. maddesinin 2. fıkrası ile yapılan değişiklik ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-b ve 4-c maddelerine göre istihdam edilen emekçilerin sendikalara üye olmalarına yönelik yasal düzenleme yapılmıştır.Yapılan bu düzenlemeden sonra örgütlülük alanımız içerisinde 657 sayılı DMK’nın 4-b ve 4-c maddelerine göre (sözleşmeli) çalışan emekçiler Sendikamıza üye olabilecektir.Yıllardır düşük ücretle ve kötü çalışma koşulları altında çalıştırılan, gelecekleri idarecilerin iki dudağı arasından çıkacak söze terk edilen 4-b ve 4-c’ye göre çalışan tüm emekçileri sendikamızda örgütlenmeye çağırıyoruz.