SGK EK ÖDEME YÖNETMELİĞİ İMZAYA SUNULDU

311

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliği’ne karşı Sendikamızın yaptığı çalışmalar neticesinde SGK Yönetim Kurulu ek ödeme yönetmeliğini tekrar gündemine almıştır. Bu bilgiyi, Sendikamızın internet sayfasında daha önce duyurmuştukBu toplantıda taleplerimize karşılık Yönetmelikte;1- Çalışanlara çıkartılan geriye doğru borçlanma kaldırılmış olup, Yönetmeliğin uygulama tarihi 01.01.2007 olarak değiştirilmiştir.2- 7 günü aşan hastalık izinlerinde ek ödeme kesintisi 10 güne çıkarılmıştır. Ancak, bizim talebimiz kesintinin tamamen kaldırılmasıdır. Sendikamız bu maddesine dava açmıştır.3- %50 olarak kesinti yapılması öngörülen disiplin cezalarına kademe ilerlemesi de eklenmiştir.4- Sözleşmeli personelin puanları artırılmıştır.5- Sağlık İşlerinde GİH sınıfında olanlara ilave 15 puan verilmekteydi. Burada eşit işe eşit ücret talebinden yola çıkarak yapılan çalışmalarda iş barışını bozan bir uygulama olarak baktığımızda, Sendikamız çalışmaları neticesinde 15 puan daha verildiği yönünde değişikliklerin yapıldığı, Kurum yöneticileriyle yapılan görüşmede bilgisi alınmış ve taslağın bu şeklide Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na imzaya gönderildiği bilgisi alınmıştır.Ancak, bu düzenlemelere rağmen, taleplerimiz yeterli olmamakla beraber kısmen karşılansa da özellikle sağlık işlerinde çalışan GİH sınıfındaki emekçilerin mağduriyetinin devam etmesi üzerine, Sendikamızca eylem ve etkinliklerimiz devam edecektir. (Ayrıca ilgili maddeler Sendikamızca dava konusu yapılmıştır.)Sendikamız, konunun takipçisi ve taleplerimizin ısrarcısı olmaya devam edecektir.